• 6 במרץ 2013

  דירה בדמי מפתח

  לפני כשנה רכשתי זכויות דמי מפתח על דירה בדרום ת"א, ומאז אני מתגורר שם. שאלותי הן:1.במידה ואני רוכש דירה אחרת (לא בדמי מפתח), האם תהיה עילה לפנותי באם יתגלה הדבר ? 2.במידה ואני ובת זוגתי רוכשים דירה במשותף, שניינו חתומים על המשכנתא, אך הדירה הנרכשת רשומה על שמה בלבד, האם אז תהיה עילה לפנותי ?
  תודה.

  6 במרץ 2013
 • 13 במרץ 2013

  דירה בדמי מפתח

  שלום רב. העילות לפינוי דייר מוגן מוסדרות כעקרון בחוק הגנת הדייר. העילות המוזכרות בחוק הן כדלקמן:

  א. אי תשלום דמי השכירות.

  ב. הדייר לא קיים תנאי מתנאי השכירות, תנאי אשר אי קיומו מעניק לבעל הבית הזכות לדרוש פינוי.

  ג. המושכר ניזוק נזק ניכר במעשה זדון מצד הדייר.

  ד. הדייר, או אדם אחר ברשות הדייר, משתמש במושכר למטרה בלתי חוקית.

  ה. הדייר, או אדם אחר אשר ברשותו, נוהג להרגיז את השכנים ו/או את בעל הבית.

  ו. הדייר השכיר את המושכר(פרט להשכרה למטרת ניהול עסקי אירוח) והפיק רווח בלתי הוגן בהתחשב בדמי השכירות שהדייר משלם.

  ז. המושכר דרוש לבעל הבית לצורך עצמו, ובעל הבית העמיד לדייר סידור חלופי (כשמדובר במושכר שהוא בית עסק, יש סייגים נוספים לעילת פינוי זו).

  ח. בעל הבית הוא המדינה או רשות מקומית, והמושכר דרוש לו לצרכי ציבור ובעל הבית העמיד לדייר סידור חלופי.

  ט. בעל הבית הינו גוף ציבורי והדירה דרושה לצורך השכרתה למעוטי יכולת, והתנאים שהביאו להשכרתו לדייר זה חדלו להתקיים, ובעל הבית העמיד לדייר סידור חלופי.

  י. בעל הבית רוצה להרוס הדירה/הבניין כדי להקים תחתיו בניין אחר, ובעל הבית קיבל רשיון לכך, והוא הודיע לדייר על נכונותו להעמיד סידור חלופי
  יא. לגבי מושכר שהוא חצר/גינה- המושכר דרוש לבעל הבית כדי להקים בניין/תוספת לבניין, ובעל הבית מוכן להעמיד לרשות הדייר סידור חלופי.

  13 במרץ 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?