• 19 במרץ 2013

  אי-יכולת לעמוד בתשלומי ועד בית

  שלום
  אמי מתגוררת לבדה בבנין בו כ-35 משפחות. בשנה האחרונה הועלה הסכום לתשלום וועד-בית ל 540 שקלים לחודש, ללא כוונה להפחיתו בעתיד. אמי מתקיימת מקצבת זקנה ומרנטה מגרמניה, ואין באפשרותה לשלם סכום זה. מה עליה לעשות? כיצד תוכל להתגונן במיקרה של תביעה מצד הדיירים?

  (אציין עוד שמשפחתי התגוררה בבניין מזה 30 שנה, ורק בשנים האחרונות אמי מתגוררת בדירה לבדה. כמן כן, מעולם לא היה סכום הוועד גבוה עד כדי כך).

  תודה
  אורן

  19 במרץ 2013
 • 10 באפריל 2013

  אי-יכולת לעמוד בתשלומי ועד בית

  שלום רב. יש לבדוק את חוקיות ההחלטה. כעקרון תקנון הבית המשותף הוא שמגדיר את החיוב היחסי בהוצאות. בהעדר תקנון מוסכם חל התקנון המצוי הקובע כי בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף.

  10 באפריל 2013
 • 21 במרץ 2013

  אי-יכולת לעמוד בתשלומי ועד בית

  האם התקיימה אסיפת דיירים חוקית שאישרה העלאת דמי הועד? עבור מה גובים כל כך הרבה? בקשי פרוט מגזבר הועד. אם לא :
  1.לא הודיעו על כינוס אסיפה כחוק
  2. האסיפה התנהלה כחוק
  3. הועד מכהן כחוק
  4. הצעה להגדיל את התשלום הובאה בהודעה על אסיפה
  5. היתה החלטה באסיפה.
  6. היה רוב באסיפה.

  21 במרץ 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?