• 7 באפריל 2013

  תשלום ועד בית

  אנו גרים בבנין חדש בן 80 דירות.
  בתחילה שילמו ועד בית לפי מס' חדרים.
  לאחרונה נערכה הצבעה בה בקשו לשנות את שיטת התשלום לפי מטראז'.
  כיום מנסים לשנות את שיטת התשלום לפי מפתח אחר?
  מה היה הרוב הדרוש לשינוי שיטת התשלום מחדרים למטראז'?
  מהו כעת הרוב הדרוש לשינוי שיטת התשלום ממטראז' למפתח תשלום אחר?

  7 באפריל 2013
 • 8 באפריל 2013

  תשלום ועד בית

  שלום רב. כעקרון נושא חלוקת הנטל אמור להיות מוסדר בתקנון של הבית המשותף. בהעדר תקנון החוק קובע כי בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף.
  עוד קובע החוק כי בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק המקרקעין אלא בהסכמתם.

  8 באפריל 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?