• 18 באפריל 2013

  הפקעת מקרקעין משנת 1998

  שלום לכם

  ברשותנו מגרש בהר כנען שקיבל אבי בשנת 1937 ואותו העניק במתנה לבעלי ז"ל

  בשנות ה90 קיבלנו מכתב ממנהל מקרקעי ישראל ובו התבשרנו על הפקעת המגרש. במהלך כל השנים ניסינו לברר את הזכות לקבלת פיצויים בגין הפקעת המקרקעין אולם העלינו חרס.

  האם לדעתכם תביעה תהא תקפה לאור הזמן הרב שעבר ממועד ההפקעה?
  והאם במקרה זה המדינה מחויבת לפצות על הפקעת מקרקעין ?

  אשמח לתשובתכם
  נל

  18 באפריל 2013
 • 22 באפריל 2013

  הפקעת מקרקעין משנת 1998

  נל שלום רב,
  בנוגע לשאלתך בגין הפקעת מגרש ממנהל מקרקעי ישראל, להלן התשובה, הסמכות להפקיע קרקעות, היא רק על פי חוק. ישנם חוקים שונים המסדירים את נושא ההפקעה שהחשובים בהם הם פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) 1943 וחוק התכנון והבנייה, שמאפשרים להפקיע את זכויות הבעלות במקרקעין, זכויות שכירות, החזקה וזיקות הנאה. ההפקעה נעשית ב 3 שלבים : שר האוצר מפרסם הודעה על כוונתו לרכוש את הקרקע, נמסרת הודעה לכל בעלי הזכויות, עם פרסום ההודעה ברשומות נרשמת אזהרה בטאבו בדבר הפרסום.
  במשך כ - 60 יום מיום פרסום ההודעה, רשאים הצדדים לנהל מו"מ על גובה הפיצוי עקב ההפקעה, ואם אין הסדר, רשאי הבעל או המחזיק של הקרקע לפנות לבית המשפט על מנת שיקבע מהו גובה הפיצוי.
  אין התיישנות על תביעות לתשלום פיצויים בעד זכויות במקרקעין שהופקעו וניתן להגיש תביעות כספיות גם לאחר שעברו 20 שנה.
  העיקרון הכללי הוא שאין הפקעה ללא פיצויים אלא אם כן ברור וגלוי שהמחוקק התכוון לשלול את זכות לפיצוי ואומנם מספר חוקים מקנים לרשות המפקיעה סמכות להפקיע שיעור מסוים משטח המקרקעין הנעים בין 25% ל - 40% משטח החלקה, ללא תשלום פיצויים ובלבד שהפקעת אותו חלק נעשית למטרות הקבועות בחוק.
  בהצלחה,
  משרד עו"ד ברטלר

  22 באפריל 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?