• 26 באפריל 2013

  היטל השבחה

  לאבי יש שטח של כ-700 מטר שבחלק הקידמי שלו בנוי הבית שלו והוא מעוניין להעביר לי במתנה את החצי האחורי שהוא ריק .למיטב ידיעתי בהעברה בין קרובים ללא תמורה יש פטור מהיטל השבחה.
  מה קורה כאשר אני מגיש אחר כך תוכניות לבנייה בחצי השטח שהועבר אליי האם אני צריך לשלם היטל השבחה?
  או שההעברה ללא תמורה פוטרת גם אותי מהיטל השבחה

  26 באפריל 2013
 • 1 במאי 2013

  היטל השבחה

  שלום רב. חוק התכנון והבניה העוסק בנושא נשוא שאלתך מגדיר את הנסיבות לחבות היטל ההשבחה ובכלל זה נקבע כי החבות נוצרת עם אישור תכנית, אישור הקלה או אישור שימוש חורג. החל ממועד זה החבות נושאת הפרשי הצמדה בלבד.
  מועד תשלום היטל השבחה הינו לא יאוחר מהמועד שהחייב בו מימש זכות במקרקעין שלגביהם חל היטל השבחה.
  לאחר שאמרנו זאת החוק קובע רשימה של פטורים שונים ויש לבחון היטב האם ניתן לעשות בהם שימוש.

  1 במאי 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?