• 5 במאי 2013

  בקשה לבנית פנטהוז

  שלום רב.
  אני גר בקומה עליונה, כאשר בתקנון-הבנין נאמר שהגג שייך לי פרטי, ושיש לי זכות לבנות עליו ככל העולה על רוחי ללא צורך בהסכמת השכנים.
  השאלה שלי: אני מעוניין להגיש לעיריה בקשה לבניית פנטאוז. האם צריך לשם כך את הסכמת השכנים או שלאור זכויותיי בתקנון לא צריך הסכמת שכנים?

  5 במאי 2013
 • 6 במאי 2013

  בקשה לבנית פנטהוז


  אבקש להוסיף עוד 2 פרטים חשובים:
  ובכן: א. יש לי את התשריט המצורף לטאבו ולתקנון. הגג כולו שלי פרטי.
  ב. כך נאמר בתקנון ביחס לגג:
  "השטח הצמוד ע"פ סעיפים....יהיה בשימושו ובהחזקתו של בעל חלקת משנה..., ובדרך בעלים לרבות גישה חופשית, ויהיה זכאי לעשות על חשבונו את כל הפעולות הבאות, כולן או מקצתן, מדי פעם בפעם מבלי שיהיה זקוק לקבל הסכמתם או רשותם של בעלי הדירות האחרות, ויהיה רשאי בשטח הצמוד:
  1. לבנות על שטח ההצמדה כולו או על כל חלק ממנו בכל צורה ואופן כבכל חלק סגור, ולהתקין דלתות \או חלונות, לבצע שינויים או תיקונים בו ו\או להרוס, לבנות מחדש, לשפץ, הכל ללא כל הגבלה.
  2. לבקש את תיקון הצו אם יהיה צורך בכך בתום העבודות באופן שהצו המתוקן ישקף את המצב שלאחר העבודות ולחתום על כל בקשה או מסמך בקשר לכך. ומבלי להזדקק להסכמת ו\או לחתימת יתר הבעלים ו\או לתת הודעה לדיירים על הגשת הבקשה, ואם יש צורך במתן הסכמה כזאת, הרי היא ניתנת בזה מראש ע"י חתימה על תקנון זה."

  אם כן, לאור הנוסח הנ"ל, אני שואל: האם אני יכול להגיש בקשה לפנטאוז ללא השכנים? והאם לדיירים יש זכות להתנגד?
  תודה!

  6 במאי 2013
  • 7 במאי 2013

   בקשה לבנית פנטהוז

   שלום רב. על מנת לבנות על הגג לא די בכך שהגג הוצמד לדירה אלא יש לבחון מי בעל זכויות הבנייה על הגג. כעקרון, ככל שגם זכויות אלא ניתנו בתקנון ואף נרשם שהסכמת הדיירים ניתנת מראש הרי שלכאורה באפשרות בעל הזכויות לנצלן ככל שהתכניות מאפשרות זאת. אין באמור בכדי כל צד שמרגיש נפגע להתנגד לתכניות ככל שניתן על פי הדין.

   7 במאי 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?