• 24 במאי 2013

  מס שבח

  האם אני יכולה להגיש בקשה לפטור חלקי (כאשר יש אחוזי בניה) ובהמשך אם השומה שתוציא הרשות תהיה גבוהה, לבקש שלא להשתמש בפטור אלא לשלם מס על כל העסקה?

  24 במאי 2013
 • 26 במאי 2013

  מס שבח

  שלום רב. כעקרון ניתן לחזור מן הבקשה רק בתוך פרק הזמן לדיווח מהמכירה ולא מעבר לכך. לאחר שאמרנו זאת במקרים מסוימים נקבע כי במכירה שבה לא התבקש פטור, מוכר שיבקש יהא זכאי לקבל הארכת מועד בת שלושה חודשים מיום שנשלחה לו הודעת החיוב במס, לצורך הגשת בקשה לפטור ממס.
  הפסיקה בסוגיות אלה אינה אחידה. רצוי מאוד להעזר בעו"ד בעת עריכת העסקה בנוגע בין היתר לנושא המיסוי.

  26 במאי 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?