• 26 במאי 2013

  תקפות שטר מכר הנחתם ע"י עו"ד ללא הימצאות ייפוי כח קונסולרי

  האם שטר מכר שנחתם ע"י עו"ד מטעם המוכר (המוכר נמצא בחו"ל ב 40 שנה האחרונות), הינו תקף ללא הימצאות ייפוי כח קונסולרי (קיים יפויי כח רגיל בפקס בלבד)?

  בנוסף האם החוזה תקף באם לא הופקדה המקדמה בחשבון הנאמנות של עו"ד?

  תודה

  26 במאי 2013
 • 26 במאי 2013

  תקפות שטר מכר הנחתם ע"י עו"ד ללא הימצאות ייפוי כח קונסולרי

  שלום רב. לצורך העברת זכויות דורשת לשכת רישום המקרקעין, כאשר השטר נחתם עפ"י יפוי כח בחו"ל, על ייפוי הכח להיות קונסולרי או חתום ע"י ע"י נוטריון ציבורי אשר חתימתו אומתה ע"י נציג קונסולרי.

  באשר לשאלה השניה יש לבחון את הוראות ההסכם. אולם ולאחר שאמרנו זאת וכעקרון בלבד ההסכם אמור להיות בתוקף, אלא אם הוגבל בגוף ההסכם, מיום חתימתו. אם צד אינו ממלא אחר הוראות ההסכם הוא בהפרה ואז עומדים לרשות הצד המקיים כל הסעדים הקבועים בדין ו/או בהסכם.

  26 במאי 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?