• 26 במאי 2013

  העברת זכויות בנכס שנרכש לפני 30 שנה

  שלום רב,

  אבי רכש חנות לפני כ-20 שנה אך לא העביר את זכויותיו והחנות עדיין רשומה על שם המוכר. חוזה המכר אבד ואנו לא מוצאים אותו. אנו מכירים את המוכר והוא אינו מכחיש שמכר לנו ואף מוכן לחתום על כל מה שצריך. שאלתי היא האם מספיק להחתים את המוכר והקונה על תצהירים לצורך העברת החנות על שם אבי או שצריך צו מבית משפט או אולי דרך אחרת? נא עזרתכם

  26 במאי 2013
 • 27 במאי 2013

  העברת זכויות בנכס שנרכש לפני 30 שנה

  שלום רב. לצורך העברת הזכויות יש לפעול על פי הנחיות לשכת רישום המקרקעין והאמור כולל בין היתר המצאת שטרי מכר, בקשה לרישום אישורי עירייה וועדה מקומית וכיוצ"ב. חלק מהמסמכים הנ"ל אמור להיות חתומים על ידי הצדדים ומאומתים כדין. אין צורך בהצגת הסכם המכר ללשכת רישום המקרקעין בעת העברת הזכויות. לאחר שאמרנו כל זאת מוצע לפנות לתמיכה הנמצאת בכל לשכת רישום מקרקעין ו/או להסתייע בעו"ד.

  27 במאי 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?