לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נגישות
טל

השכרת דירה

עו"ד מאיר ברטלר שלום רב שכרנו דירה לפני כמה ימים במעמד החתימה על החוזה שאלנו על גובה הארנונה בעל הדירה עדכן אותנו על ארנווה הנמוכה ב 50% ממחיר הארנונה הנכונה . כרגע במקום לשלם 1000 ש"ח ארנונה בחודשיים נתקענו במחיר של 2000 ש"ח וזה לאחר המעבר לדירה וכולל את כל ההוצאות של מעבר דירה עם משפחה ( עקירת הילדים מהמסגרות החינוכיות עברנו מרמת גן לפתח תקווה + הובלה של הריהוט שלבד עלתה 3000 ש"ח ) כרגע בעל הדירה מתנער מהאחריות ואומר לנו שאנכון הוא טעה ואם אנחנו רוצים אנחנו יכולים לבטל את החוזה ולצאת מהדירה בנוסף שלח לנו מכתב על כך : הנידון: טענות בגין אי גילוי נאות בדבר גובה הארנונה בהם מחויבת דירה אותה שכרת.. 1. בתאריך 15.8.13 ניהלנו משא ומתן על שכירת הדירה הנ"ל וסיכמנו בין השאר את גובה שכר הדירה ובאותו ערב אף החלפנו טיוטות חוזים בהם סיכמנו את כל הפרטים, נושא גובה תשלומי הארנונה לא עלה באף אחד משלבי המשא ומתן. 2. ב 16.6.13 נפגשנו כמוסכם לחתימת החוזה. חתימת החוזה לא לוותה בכל משא ומתן בינינו לגבי הפרטים שכן אלו סוכמו כאמור מראש. 3. אכן בפגישה הנ"ל נשאלתי לגבי גובה תשלומי הארנונה החל על הדירה ואכן נקבתי בנתון של כאלף שקלים להערכתי וזאת לדברי במפורש על סמך שובר הנמצא ברשותי. 4. בבדיקה שערכתי התברר לי כי אכן הנתון הזה היה שגוי והוא נמסר לכם על ידי בתום לב שכן הוא התייחס לשובר השייך לדירה אחרת הנמצאת ברשותי בבניין ולידיעתך אני מצרף בזאת את השובר הנ"ל למכתבי זה. 5. מעבר לעובדה שאני מכיר בשגיאתי זאת, לא פרסמתי במודעה את נתון הארנונה ועל כן אינני מכיר באחריותי למסירתו לכם במסגרת הגילוי הנאות לגבי הדירה שכן כאמור שאלתכם לגבי הנתון הנ"ל לא נשאלה במסגרת המשא ומתן אלא לאחריו.. 6. אני חוזר ואומר כפי שאמרתי לך בשיחתנו הטלפונית כי בהיעדר פרסום הנתון לגבי גובה הארנונה במודעה, האחריות על בדיקת גובה הארנונה הייתה מוטלת כולה עליכם ואילו היה הדבר מהווה תנאי מוקדם מבחינתכם, חזקה היה עלי כי הייתי בודק את הנושא לעומק בטרם השבתי לכם דבר בנידון. 7. למרות האמור לעיל וכאמור מבלי להכיר באחריותי לגבי מסירת הנתון הנ" ל מעבר לכך שהוא נמסר לך על ידי בשגגה אך בתום לב, אני חוזר על הצעתי בשיחתנו הטלפונית לאפשר לך להשתחרר מכבילתך לחוזה בינינו וזאת בתנאי שתודיעי לי על כך תוך שבוע ימים מהיום. ושפינוי הדירה ייעשה לא יאוחר מה-30.9.13 .

מאיר ברטלר עו"ד

שלום רב. כעקרון המודבר בהטעיה ו/או ניהול מו"מ שלא בתום לב המקנים לך את הזכות לפיצויים או לביטול ההסכם.

anaui

יש לי דייר שלא שילם את שלושת חודשי השכירות האחרונים. בחוזה רשום שאני רשאי לנתק את החשמל והמים לפרוץ לדירה להוציא את המטלטלים מהדירה ולנעול את הדירה (זאת אומרת לזרוק אותו החוצה) האם יש תוקף חוקי להסכם מסוג זה או שאני מסתכן בתביעה כל שהיא.

forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום מקרקעין