לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נגישות
david

עיכוב במסירת החזקה בדירה

כשנו דירה בפרוייקט בתאריך 31.12.13 וחתמנו עם הקבלן על חוזה המחייב אותו למסור את הדירה בתאריך 31-07-13 בחוזה מופיע שלקבלן יש 60 יום נוספים מעבר לתאריך הנקוב (כלומר 01-10-13) עד שהוא מתחייב לשלם פיצויים (שכירות בגובה של מס' חדרים של הדירה שרכשנו כפול 1.5) לפי אותו איזור. כיום אנחנו כבר ב 28.10.13 והקבלן טוען שהוא מבחינתו סיים את הבניה ומה שמעכב את הכניסה לדירה זה טופס 4 וזה לא בתחום אחריותו כי לטענתו משרד השיכון לא סיים את פיתוח הסביבה ובגלל שזה לא באשמתו והוא סיים את חלקו הוא פטור מלפצות ולשלם דמי שכירות מעתה והילך. אכן מופיע בחוזה סעיף כזה שהוכנס לחוזה שאם משרד השיכון או כל גורם אחר לא סיים את חלקו והקבלן כן אז הקבלן לא ישלם פיצויים. השאלה היא האם הסעיף הזה חוקי בכלל? האם סיום העבודה מצד הקבלן היא סיום חלקו בעניין ואז הוא באמת פטור מלשלם פיצויים, או שעליו לדאוג לטופס 4 ולכן הוא חייב בפיצויים? היכן באמת מסתיים חלקו של הקבלן??? מה יאמר על כך בית המשפט? תודה.

עו"ד מאיר ברטלר

דוד שלום, בעניין פנייתך, לפי הנתונים בשאלתך, אכן נוסח בהסכם המכר כי מסירת החזקה בדירה לקונה תיעשה אך ורק לאחר קבלת טופס אכלוס – טופס 4, קר, הדירה תחשב כגמורה וראויה לשימוש ומסירה לקונה כאשר היא תהיה במצב בו הבית יהיה מחובר לרשתות הביוב, המים, החשמל והגז, עם גישה לחניה ולמחסן שרכש הקונה. מאחר ואתה מציין כי חלה תקופות איחור, מתקיימות בגינן סנקציות, מעבר לפיצוי המוסכם עבור כל חודש איחור במסירה. לא כתבת אם בהסכם המכר נכתב כי במידה ותקופת האיחור במסירת החזקה, התארכה מעבר לתקופה מסוימת, תעמוד לקונה הזכות לבטל את ההסכם, ומלוא כספי התמורה ששילם הקונה למוכר על חשבון מחיר הדירה עד לאותו מועד יוחזרו לקונה בצירוף הפרשי הצמדה למדד תשומות הבנייה, וכן יוחזרו לקונה ההוצאות המשפטיות ששילם לעו"ד מטעם הקבלן. בהנחה שסעיף זה לא הוכנס להסכם, עומד לזכותך חוק המכר (דירות) התשל"ג-1973 שנועד להסדיר את נושא מכירת דירות מקבלן תוך הגנה על זכויותיך כרוכש., כשאחד הנושאים החשובים לך כרוכש דירה מקבלן, הוא קבלת הדירה במועד המוסכם בחוזה המכר. תיקון מס' 5 בחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973, מחדש מצב ביחס לאיחור מסירת דירה מקבלן : ע"פ הדין, קבלן שאיחר במסירת החזקה לקונה לתקופה של למעלה מ – 60 ימים - עליו לפצות את הרוכש כדלקמן: ממועד המסירה החוזי ועד 8 חודשים איחור לעומת מועד זה: דמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-1.5 (עבור כל חודש). עבור התקופה שמעבר לתשעה חודשים לאחר מועד המסירה החוזי: דמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-1.25 (עבור כל חודש). בברכה,

forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום מקרקעין