• 28 באוקטובר 2013

  לוח תשלומים דירה חדשה מקבלן

  שלום
  רכשתי דירה חדשה מקבלן. מחצית מסכום הדירה שילמתי במעמד חתימת החוזה כי הדירה הייתה כבר קיימת בשטח. בחוזה נרשם שמועד הכניסה לדירה הוא 15/10/13 אך בתאריך הזה הדירה עוד לא הייתה מוכנה והקבלן מבטיח שבתקופת 60-90 יום שהחוק מאפשר לו, הדירה כן תהיה מוכנה אך הוא דורש שאני אשלם לו כבר עכשיו את יתרת החוב למרות שאין עדיין מועד מדויק למסירת הדירה. הדירה נקנתה ללא משכנתא והתשלומים מבוצעים באמצעות שוברים של הבנק המלווה. האם עלי לשלם את יתרת החוב במלואו כבר עכשיו או שזכותי לקבל את הדירה תחילה ורק אז לבצע את התשלום?
  בתודה

  28 באוקטובר 2013
 • 31 באוקטובר 2013

  לוח תשלומים דירה חדשה מקבלן

  צביקה שלום רב, לעניין שאלתך, לפי תקנה 1 בתקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות)(סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה), התשל"ה-1975, התשלום בגין הדירה יעשה לפי התקדמות הבנייה ברישום הערת אזהרה
  למרות מועדי התשלומים שנקבעו בהסכם הקנייה, יהיו מועדי התשלומים כפי שנקבעו בחוק, כמפורט להלן:
  40% ממחיר הדירה: עם גמר תקרת קומת העמודים או גמר הרצפה של הקומה הראשונה. כשאין בבניין קומת עמודים, שיעור זה כולל את דמי הקדימה ששולמו בעת חתימת ההסכם.
  20% ממחיר הדירה: עם גמר שלד הקומה שבה נבנית הדירה, לרבות מחיצות פנים ולמעט משקופים וצנרת מים וחשמל.
  15% ממחיר הדירה: עם גמר טיח פנים או תחליף לטיח, כמתואר במפרט.
  15% ממחיר הדירה: עם גמר טיח חוץ או ציפוי חוץ.
  10% ממחיר הדירה: עם מסירת הדירה בהתאם לחוזה המכר.
  מוטב כי תפנה לקבל ייעוץ משפטי בנושא זה
  בהצלחה

  31 באוקטובר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?