• 18 בדצמבר 2013

  איחור במסירת דירה חדשה מקבלן

  שלום, רכשתי דירה חדשה מייזם כאשר את הבניין בונה חב. מהמובילות בארץ. הדירה הייתה צריכה להימסר בתאריך 30.6.2013. הדירה טרם נמסרה. אני מקבל פיצוי כספי כל חודש בהתאם לחוק החדש.האם לקבלן קיים פרק זמן מקסימלי שבו הוא חייב למסור את הדירה.

  18 בדצמבר 2013
 • 22 בדצמבר 2013

  איחור במסירת דירה חדשה מקבלן

  אבי שלום, אומנם, המצב החדש ביחס לאיחור מסירת דירה מקבלן ע"פ החוק מיום 06.04.2011, קובע שהסכם המכר עם קבלן שאיחר במסירת החזקה לקונה לתקופה של למעלה מ – 60 ימים - עליו לפצות את הרוכש : ממועד המסירה החוזי ועד 8 חודשים איחור -לעומת מועד זה: דמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-1.5 (עבור כל חודש). עבור התקופה שמעבר לתשעה חודשים לאחר מועד המסירה החוזי: דמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-1.25 (עבור כל חודש).הפיצויים הקבועים בסעיף זה ישולמו בתום כל חודש בעד אותו חודש. עם זאת, חשוב לקרוא את ההסכם, שנחתם. אם הקבלן והרוכש הסכימו בהסכם, בנוגע לחובת הפיצוי כי לא יחייב את הקבלן במקרה של איחור במסירה שנגרם כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת הקבלן ושהסיכון להתרחשותן ולתוצאותיהן אינו מוטל עליו.
  אי לכך, חסרים פרטים. יש להיוועץ בעו"ד בתחום זה
  בברכה,

  22 בדצמבר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?