• 24 בדצמבר 2013

  פלישה או פיקציה

  אני גר בבניין שבטו שטח מסויים לא נמסר רשמית על ידי הקבלן עקב חילוקי דעות כספיים. כבר מספר שנים. השטח עזוב ומעולם לא נעשה בו שימוש. הקרקע ברשותי והחוזה עם הקבלן היה על שירותי בנייה בלבד, כמו כן בחוזה בינינו הוא מצהיר שאין לא כל זכות בקרקע או מתקנים הנמצאים בו וגם שניתן לסלקו עם סיום העבודות או הוראות בעל הקרקע.
  השאלה היא האם האני פשוט יכול להכנס לשטח שלי ולהשתמש בוא (נשמע הכי הגיוני) או שהקבלן הינו פולש (למרות שלא שוהה או שהה במתקן רק לא מסר אותו) שלא ניתן לסלקו ללא משפט ?
  עוד שאלה, איפה ניתן לברר האם ניתן בעבר טופס 4 לשטח הנ"ל והאם שה משנה את התוצאה לע"יל?

  24 בדצמבר 2013
 • 26 בדצמבר 2013

  פלישה או פיקציה

  דור שלום, למעשה מה שהוסכם ביניכם בחוזה, תקף. השטח רשום על שמך וכן, ניתן לסלקו עם סיום העבודות, או בהוראת בעל השטח. עפ"י החוק מוקנה רשות כוח לעשיית דין עצמית, בסילוק יד ממקרקעין, ללא צו שיפוטי וללא התחשבות במשך הזמן בו החזיק בקרקע. זאת בניגוד להליכי הפינוי המקובלים, המחייבים הגשת תביעה משפטית לצורך קבלת צו לפינוי פולש (למעט חריג נוסף, הקבוע בחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, המקנה אפשרות לעשיית דין עצמי במקרים מסוימים ובכפוף למספר תנאים). בעניינך, הכל רשום בהסכם ולכן אין צורך להשתמש בכוח המוענק לבעל המקרקעין בדין.
  לטופס 4, יוגש לאחר סיום הבנייה ע"י בעל ההיתר, לצורך : בקשה לחיבור מבנה ראוי לשימוש לחשמל, מים וטלפון, כדי להתחיל תהליך של בדיקת המבנה לצורך חיבור תשתיות. על הטופס צריכים לחתום בעל ההיתר והאחראי לביקורת.
  יש בכך עילה טובה לכשהסתיימה הבנייה, לקבל לידך את השטח הרשום על שמך,
  מומלץ להתייעץ עם עו"ד בתחום,
  בברכה,

  26 בדצמבר 2013
  • 27 בדצמבר 2013

   פלישה או פיקציה

   תודה, עוד נתון הוא שיש תביעה עומדת שלי את קבלן שירותי הבנייה על ליקויי בניה ומספר אלמנטים שלדעתי הובטחו בחוזה והוא לא בנה, הוא כנגד תביעתי טוען לכספים שאני חייב לו עקב עבודות נוספות שלדעתו עשה בשטח העזוב המדובר. האם זה משנה את זכותי להיכנס למבנה ? או שהתביעות יכולות להמשיך להם במקביל ללא קשר לשהות בנכס.

   תודה

   27 בדצמבר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?