• 2 בינואר 2014

  חובת תשלום מיסי ועד בית

  אני חבר ועד בביניין חדש שחלק מדירותיו "שייכות לבעלי קרקע" עקב עסקת קומבינציה.
  תקופה ארוכה דירות אלה עומדות ריקות (לאחר שיש להן טופס 4) עקב חילוקי דעות בין הקבלן לבעלי הקרקע.
  זה טוען מסרתי, וזה טוען לא קיבלתי.
  מי אמור לשלם מיסי ועד בית במצב זה.

  2 בינואר 2014
 • 5 בינואר 2014

  חובת תשלום מיסי ועד בית

  אברהם שלום, טופס 4 נכון רק לגבי ארנונה. כל עוד שאין אישור עירייה לאכלוס, העירייה לא יכולה לגבות כסף עבור שירותים שמיועדים לאנשים שלא יכולים לגור בדירה. כך גם במצב שבעלי הדירה עוזבים את הדירה והיא נשארת ריקה ניתן פטור מתשלום ארנונה.

  לא כך הדבר לגבי תשלומי ועד הבית. בעל הדירה חייב לשלם את מסיי ועד בית גם כאשר הדירה ריקה לחלוטין, כיוון שהדירה החדשה מעמיסה הוצאות על הרכוש המשותף שבעלי הדירות חייבים לשלם ללא קשר למצב האכלוס שלה, ולא יתכן שרק שאר בעלי הדירות ישלמו עבור תוספת ההוצאות שנגרמות מהדירה החדשה. משום כך קבע המחוקק בחוק המקרקעין שהתשלום לוועד הבית תלוי בשטח הדירה בלבד ולא במצב האכלוס שלה או במידת השימוש ברכוש המשותף.

  בברכה,

  5 בינואר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?