• 16 בפברואר 2014

  דחיית בקשה לבניית ממד

  שלום.
  הגשתי בקשה לתוספת ממד על שטח שנמצא בבעלותי. בקשה זו נדחתה עקב חריגת בנייה ישנה שבוצעה בעבר בדירתי.
  שאלתי היא האם יש קשר בין אחוזי בנייה לבין ההיתר לבניית ממד?

  16 בפברואר 2014
 • 21 בפברואר 2014

  דחיית בקשה לבניית ממד

  מבחינת חישוב השטח לצורך קביעת אחוזי הבנייה, הממ"ד לא מהווה שטח עיקרי אלא שטח שירות אך לא ביחס לכל שטח הממ"ד אלא רק לגבי חלקו:

  10.מרחבים מוגנים (ממ''ד)
  השטח המזערי של מרחב מוגן דירתי (גם אם שימושו למגורים) וכן השטח שמתחת לקירות של מרחב דירתי מוגן, גם אם הקיף שטח העולה על השטח המזערי הנדרש לפי התקנות – לא ייכלל במניין זכויות הבנייה (שטח מזערי הנו 5 מ''ר).

  כמו כן, השטח המזערי של מרחב מוגן קומתי – לא ייכלל במניין זכויות הבנייה.

  שטחים אלה יחושבו כשטח שירות.

  אם מוקמת קומה נוספת עם יחידת דיור חדשה, ניתן לחשב את שטח הממ''ד כשטח שירות בהתאם לתקנות.

  בעת בניית תוספת לבניין קיים העולה על 12 מ''ר, חובה להתקין ממ''ד. במידה ולא ניתן להקים ממ''ד, יש לבקש פטור ממפקדת הג''א, או לתכנן חדר מחוזק.

  21 בפברואר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?