• 22 בפברואר 2014

  הפרה יסודית של חוזה דירה

  בעסקת מכר של הדירה הקונה לא הצליח לגייס את הכסף במועד הנדרש ולדבריו גם לא יהיה לו את הכסף
  בינתיים יש קונה אחר פוטנציאלי לדירה ואין ביכולתי למכור כיצד אפשר לזרז ולפתור בעיה זו?

  22 בפברואר 2014
 • 22 בפברואר 2014

  הפרה יסודית של חוזה דירה

  במקרה של אי תשלום התמורה בהתאם להסכם המכר הרי שמדובר בהפרה יסודית המקנה למוכר אפשרות לאכוף את ההסכם או לבטל אותו וזאת בנוסף לסעדים נוספים כגון פיצויים וכיו"ב. הבעיה היא שככל הנראה רשומה הערת אזהרה לטובת הקונה - דבר שמונע מכירת הדירה לאחר. בדרך כלל, במרבית הסכמי המכר קיים מנגנון במסגרתן נקבע כי במקרה של הפרה יסודית יהיה המוכר רשאי לבטל את ההסכם וכן לבטל את הערת האזהרה בכפוף להשבת התמורה בניכוי הפיצוי המוסכם. יש לבחון היטב את ההסכם ולפעול בהתאם לו ובהתאם להוראות הדין לצורך ביטול ההסכם וביטול הערת האזהרה. זו הדרך המהירה ביות לביטול העסקה ומכירתה לאחר.

  22 בפברואר 2014
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?