• 22 בפברואר 2014

  מיסי ועד הבית

  הבניין אוכלס ב-2002. קיימות בו 11 דירות, מהן 4 בנות 3 חדרים, 6 בנות 4 חדרים, 1 בת 5 חדרים. דירתי בת 3 חדרים. באספת הדיירים הראשונה הוחלט שמיסי ועד הבית יתחלקו בין הדירות לפי מספר החדרים בכל דירה. אופן חישוב זה היה קיים עד אוקטובר 2013, אז התקיימה אסיפת דיירים בה הוחלט שמיסי ועד הבית יחולקו בין הדירות באופן שווה ולא לפי חלקן היחסי בבניין, 5 חודשים לפני האסיפה הנ"ל, כשנציגת הועד אמרה לי שבכוונתה להשוות את גובה התשלומים לכל הדירות, הבאתי לידיעתה את הסעיפים 58 ו-62 בחוק המקרקעין בהם נקבע כי: הוצאות החזקת הרכוש המשותף יתחלקו לפי שטח הריצפה של כל דירה יחסית לשטח הריצפה של כל הדירות בבניין ; ניתן לשנות את אופן החישוב ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים שלא פורטו בחוק זה אלא בהסכמתם. לא התאפשר לי להשתתף באסיפה ונציגת הועד הציעה להשוות את הסכומים החלים על כל דירה בטענה שכל הדירות מקבלות שירותים זהים. בהצבעה הצביעו כל בעלי הדירות שנכחו בעד ההצעה, כולל בעלי דירות ה- 3 חדרים שלא ידעו על זכותם לפי החוק. השאלות: א. האם ההצבעה תקפה למרות שהיא נוגדת את הסעיפים 32, 58 ,62 ? ב. אם היא לא תקפה לאן אפשר לפנות.

  22 בפברואר 2014
 • 22 בפברואר 2014

  מיסי ועד הבית ואופן החיוב בהוצאות

  סעיף 58 לחוק קובע כי בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. האמור לעיל נוסח זה הנו תיקון לנוסח קודם שלפיו החיוב היה בהתאם לחלקים של כל דירה ברכוש המשותף. כיום החיוב נקבע באחוזים ביחס של שטח הדירה לשטח כלל הדירות. החיוב אינו לפי מספר חדרים. שינוי השיטה באופן שיביא להטלת חיובים נוספים צריך להיעשות בהסכמת מי שייפגע שכן לא ניתן להטיל חיוב ללא הסכמתם. אלא אם כן כבר קיים תקנון מוסכם הקובע שיטת חיוב שונה (ואני מבין שזה לא המצב). כשמישהו מבקש לשנות את שיטת החיוב הוא לא עושה את זה כי הוא רוצה לקדם ערכים נשגבים של שוויון אלא משום שהוא כנראה מרוויח מזה. על הועד לכבד את הוראות החוק ויש לקבוע שיטת חיוב בהתאם ליחס שטחי הדירות ביחס לכלל השטחים. אין בעל דירה חייב לשאת בחיובים שלא בהתאם לדין. כמובן שיש לבדוק את העניין באופן פרטני. להרחבה ראי גם http://www.melnik.org.il/%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%A2%D7%9C-%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%A9-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A3-%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%A0%D7%A7%D7%91%D7%A2-%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A3/

  22 בפברואר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?