open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 24 בפברואר 2014

      מס רכישה - קרקע מנהל

      שלום,

      אני מתכוון לקנות קרקע מהמנהל לטובת בניית בית.

      ברשותי אין דירה, או בית אחר או כל בעלות על נכס מקרקעין.

      כחלק מההסכם עם המנהל אני מחוייב להשלים בניית בית תוך 3 שנים.

      האם אני אחוייב במס רכישה?

      תודה

      24 בפברואר 2014
     • 24 בפברואר 2014

      מס רכישה - קרקע מנהל

      מס רכישה בגין רכישת קרקע הינו 6%. במקרה של רכישת מגרש שבמועד חתימת ההסכם קיימת תוכנית בניה בתוקף המתירה בניה של דירת מגורים אחת לפחות ושהתקבל בגינה היתר בניה בתוך שנתיים ממועד רכישת הקרקע, תתוקן שומת מס הרכישה לשיעור של 5% בלבד - היינו תהא זכאי להחזר של 1%. melnik.org.il

      24 בפברואר 2014
      • 25 בפברואר 2014

       מס רכישה - קרקע מנהל

       תודה רבה!

       שאלה נוספת בהקשר קניית קרקע.

       המנהל כחלק מההסכם אומר שהוא ישלם חלף היטל השבחה לרשויות המקומיות על פי חוק.
       האם הדבר מעיד בוודאות שלא נידרש לשלם היטל השבחה לרשות המקומית כתוצאה משינוי יעוד הקרקע מחקלאית לקרקע למגורים?

       תודה שוב!

       25 בפברואר 2014
       • 25 בפברואר 2014

        היטל השבחה בקרקע מנהל בשינוי יעוד מקרקע חקלאית

        אין כפל מס עבור אותו ארוע מס. אם המינהל (רמ״י) משלם חלף היטל השבחה בהתאם להלכת גוגול (10 אחוז מתקבוליו) הנישום לא יחויב. ראה לעניין זה סעיף 21 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה -
        "לגבי מקרקעי ישראל, כמשמעותם בחוק יסוד: מקרקעי ישראל, שלא הוחכרו בחכירה לדורות או שהוחכרו בחכירה לדורות לשימוש חקלאי ושונה ייעודם לייעוד אחר, והחוכר לדורות שלו הוחכרה הקרקע לשימוש חקלאי בלבד אינו זכאי לנצל את הקרקע על פי ייעודה החדש, אלא אם כן יתוקן חוזה החכירה המקורי או ייחתם חוזה חכירה חדש, יחול, על אף האמור בתוספת זו, במקום היטל השבחה, ההסכם בדבר התשלומים מאת מינהל מקרקעי ישראל לרשויות המקומיות, שהיה קיים לפני תחילתו של חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 18), תשמ"א-1981.
        www.melnik.org.il

        25 בפברואר 2014
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form