• 5 במרץ 2014

  העברה ללא תמורה

  האם צריך לחתום על תצהירי העברה. ללא תמורה- המקבל והנותן באותו יום? או אפשר בהפרש של כמה ימים? והאם אפשר לחתום על הסכם בנוגע למתנה ועל התצהירים בתאריך אחר? מאיזה מועד צריך לספור את הזמן לדיווח לרשויות המס? ממועד. חתימת ההסכם או התצהירים?
  תודה

  5 במרץ 2014
 • 6 במרץ 2014

  העברה ללא תמורה

  לצורך ביצוע העברה ללא תמורה אין חובה לערוך הסכם וניתן להסתפק בתצהירי העברה ללא תמורה של נותן המתנה והמקבל. אין הכרח שהחתימה תעשה בו זמנית והיא יכולה להיעשות במועדים שונים. עסקה במקרקעין כוללת גם הענקה ו/או ויתור על זכות. ובכל מקרה לפי סעיף 3 לחוק המתנה חזקה על מקבל המתנה שהסכים למתנה, זולת אם הודיע לנותן על דחייתה תוך זמן סביר לאחר שנודע לו עליה. לכן נראה כי על פי הדין המהותי המועד צריך להימנות מהיום בו נחתם ההסכם או התצהירים המוקדם מביניהם.

  6 במרץ 2014
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?