open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 9 במרץ 2014

      מכירת דירות

      לי ולבעלי דירת בבעלותינו בה אנו גרים 7 שנים. בנוסף לבעלי יש 2 דירות שקיבל בירושה (חלקו בכל אחת הוא שליש). האם לצרכי מכירת דירת המגורים שלנו אנחנו יכולים להשתמש בפטור של דירה יחידה?

      אם דירת ירושה תמכר ע"י בעלי ואחיו במס הליניארי החדש , האם שנמכור את דירת המגןרים שלנו, זה ימנע מאיתנו שימוש בפטור של דירה יחידה?

      9 במרץ 2014
     • 9 במרץ 2014

      מכירת דירות

      ניתן למכור את דירת המגורים שלכם בפטור שכן היא נחשבת לדירה יחידה.
      להלן הוראות ביצוע של מיסוי מקרקעין 5/2013 בעניין:
      בניגוד לדין הקודם, הפטור לפי סעיף 49ב(2) יחול החל מיום 1.1.14, גם על חלק בדירה שאינו עולה על 1/3 וגם על דירת מגורים שהושכרה בשכירות מוגנת לפני 1.1.97. יחד עם זאת, הוראות מסלול פטור זה לא יחולו במכירת חלק בדירה שאינו עולה על 1/3 ממנה (לפני התיקון - פחות מ- 1/4), וכן לא יחול על מכירת דירת מגורים שהושכרה בשכירות מוגנת לפני 1.1.97, ככל שהוחלה על הללו החזקה הקבועה בסעיף 49ג' בעת מכירת דירה אחרת בפטור ממס לפי פסקה זו (להלן - "הספיחים").

      מחד, ספיחי הדירה, כמפורט לעיל, לא ישללו את הפטור במכירת דירה שהיא במהותה דירת המגורים העיקרית (החזקות בסעיף 49ג), מאידך, מרגע שקיבל המוכר פטור ממס בגין הדירה העיקרית על אף הספיחים, לא יוכל המוכר למכור את הספיחים בפטור ממס לפי פסקה 49ב(2) לחוק, אף אם יהיו בידיו, בעת המכירה, "דירה יחידה".

      באופן זה, כאשר המוכר מחזיק בדירה וספיחים, לעולם, מכירת הספיחים לא תהנה מפטור לפי סעיף 49ב(2) לחוק (למעט אם הדירה העיקרית נמכרת קודם בחיוב או בפטור שלא לפי סעיף זה, כגון 49ב(5), תמ"א, פינוי בינוי).

      לעניין זה, אין חשיבות לסדר המכירות במצב של החזקת דירה עיקרית וספיח- בין אם הדירה נמכרת לפני הספיח ובין אם אחריה- מכירת הספיח לא תהנה מפטור עפ"י פסקה זו ומכירת הדירה העיקרית תהיה פטורה ממס.

      יחד עם זאת, ניתן למכור את הספיח בפטור ממס שלא לפי מסלול זה (49ב(2)) אלא לפי מסלול פטור אחר כדוגמת פינוי בינוי, 49ה, 49ב(5) וכיוצ"ב.

      9 במרץ 2014
      • 9 במרץ 2014

       Rמכירת דירות - הבהרה בבקשה

       תודדה רבה על התשובה .

       הבנתי מתשובתך , שאין חשיבות לסדר ואוכל למכור את דירת המגורים שלי בפטור של דירה יחידה בכל מקרה.

       לא ברור לי האם את דירות הספיחים , אלה שחלקי בהן הוא שלישי, אוכל למכור בכל מקרה (בין אן אמכור או דירת המגורים ובין או לא) במס הליניארי המחייב רק על השבח משנת 2014?

       9 במרץ 2014
       • 9 במרץ 2014

        האפשרות לעשות שימוש במס מיטיב בתקופת המעבר לאחר שימוש בפטור דירה יחידה

        בהתאם לתיקון לחוק נקבע כי הזכאות ליהנות ממס לינארי בתקופת המעבר הינה: "במכירה של לפחות אחת משתי דירות המגורים בתקופת המעבר המוכר יהיה זכאי לפטור ממס לפי סעיף 49 (ב) (1) לחוק מיסי מקרקעין בנוסחו ערב יום המעבר, אילו הסעיף האמור היה עומד בתוקפו במועד המכירה כאמור".
        אלמלא התיקון לחוק למיטב ידיעתי שימוש בפטור דירה יחידה היה שולל אפשרות לעשות שימוש בפטור של אחת לארבע שנים שכן הפטור של אחת לארבע שנים לא החריג את פטור דירה יחידה מרשימת הפטורים שמאפשרים לעשות שימשו במכירה אחת לארבע שנים (כגון העברה ללא תמורה לפי סעיף 62).
        ואולם לאור נוסח התיקון לפיו התנאי יחול במכירה של לפחות אחת משתי דירות המגורים אפשר לגרוס כי ביחס לדירה השנייה לא נדרשת עמידה בהוראות החוק טרם התיקון ולכן אין מניעה למכור דירה נוספת (לרבות חלק מדירה כפי שמהקרה שציינת). זו דעתי לאור ניתוח הסעיף ואולם מומלץ לבצע בדיקה נוספת ומעמיקה יותר.

        9 במרץ 2014
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form