• 12 בספטמבר 2014

  רכישת דירה מפוצלת מקום המדינה

  אני מתעניינת ברכישת דירה שלמעשה נחשבת לדירה מפוצלת במשך למעלה מ-65 שנים.
  מדובר בבניין שנבנה ב--1949, ודירה שמופיעה בהיתר המקורי כיחידה אחת. מיד עם סיום הבנייה הבעלים הפרטי שלו החכיר חלק מסויים באותה דירה בחכירה ל-99 שנים כאשר שטר החכירה נמצא בטאבו מאז ומצורף לו תשריט שמראה מהו החלק המוחכר. מעולם לא נעשה לבניין רישום של בית משותף ובמשך השנים הבעלים מחר את הבניין לבעלים שונים כשהמצב היום הוא שכל דייר הוא בעלים של חלק יחסי ברכוש המשותף ולמעשה חוכר מעצמו את הדירה בה הוא גר בחכירה מתחדשת כל 99 שנים.
  כאמור, הפיצול נוצר מיד בתום בניית הבניין ומעולם לא הוגשו כל תביעות או טענות מגורם כלשהו בנוגע לאותו פיצול.
  אני מתעניינת ברכישת אותה דירה, שהיא כאמור, לפי ההיתר רק חלק מיחידה גדולה יותר. בהיתר המקורי לא מופיעים מספרי דירות כלשהן הוא הגדרה ספציפית של הדירות, אבל אפשר להסיק שהיות והיה ביחידה הזו מטבח אחד, היא הייתה אמורה להיות דירה אחת.

  מהן הבעיות, אם יש כאלה, שאתם רואים ברכישה כזו?

  12 בספטמבר 2014
 • מנהל הפורום עו"ד יגאל מירון 14 בספטמבר 2014

  התייחסות עורך הדין יגאל מירון לעניין רכישת דירה מפוצלת

  אני מבקש לתקן אותך. הדירה היא דירה רשומה ולא 'דירה מפוצלת'. דירה מפוצלת הוא ביטוי המתייחס לדירה הרשומה בפנקס הבתים המשותפים כיחידה אחת ואולם היא מפוצלת בפועל. את מוסרת לי בשאלתך שהבית אינו רשום כבית משותף. הדירה היא דירה לפי תשריט והזכות בדירה היא זכות חכירה לפי תשריט. זוהי זכות טובה לביצוע עסקאות. על המייצג אותך לבדוק את ההיבטים האחרים, כמו בכל עסקה אחרת.יגאל מירון, עורך דין

  14 בספטמבר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?