• 27 בנובמבר 2014

    הפרשי הצמדה ריבית בגין סעיף 197לחוק התכנון ירידת ערך

    מעניקים? לפיצויים שנקבעו מיום הפגיעה- פרסום התכנית? בפרט שהיו הליכים משפטים התנהלו כמה שנים?
    תודה

    27 בנובמבר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?