• 16 ביוני 2015

  אי גילוי פגם בין חוזה המכר למסירת החזקה בפועל

  שם תוכן הודעה:מה החוק אומר במקרים שבהם קורה ארוע של נזילת מים גם אם תוקן בתקופת הביניים שבין מכירת הדירה לבין מסירתו בפועל.
  אני מדבר על מקרה בו מוכר לא עדכן הקונה על כך ולימים הסתבר שהתופעה חוזרת כל שנה וטרם נמצא לה פתרון.
  האם למרות ההסכם יש חובת גילוי על כל מום גלוי או נסתר שמתגלה בתקופת הביניים ואי העברת מידע זה לקונה שטרם קיבל המסירה כמוה כהפרה המאפשרת תביעה בגין פיצוי מוסכם הנקוב בהסכם המכר ולפיו הצהיר בחוזה על הידוע לו וכי באם לא יעשה זאת ישלם את הפיצוי המוסכם.
  בברכה,

  16 ביוני 2015
 • 17 ביוני 2015

  התייחסות עוה"ד יגאל מירון לעניין אי גילוי פגם

  תופעה חוזרת אשר פרטיה לא נמסרו לקונה, עשויה להיות בגדר עניין המזכה בפיצוי. יש לעיין בהוראות הסכם המכר שנחתם. יגאל מירון, עו"ד

  17 ביוני 2015
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?