• 17 ביוני 2015

  הרפורמה במיסוי דירות מגורים

  שלום וברכה,
  לפי סעיף 49ב. לחוק מיסוי מקרקעין "המוכר דירת מגורים מזכה יהא זכאי לפטור ממס במכירתה אם נתקיים אחד מאלה: וכו'". א"כ התנאי הבסיסי לקבלת פטור ממס שבח הוא אם הדירה הנמכרת היא דירה מזכה לפי התקיימות של אחד משני התנאים שמובאים ברישא של הסעיף. רק לאחר מכן בודקים אם שאר התנאים מתקיימים. אם כך זה לכאורה לא מתיישב עם הנאמר בהוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2013 – "הרפורמה במיסוי דירות מגורים" אשר פורסמה ע"י רשות המיסים, כאשר בסעיף 3.3 ג' שם נאמר (לגבי המוכר את דירתו היחידה), "המוכר הוא בעל הזכות בדירה במשך 18 חודש מיום שהייתה לדירת מגורים..." לדוגמא אם רכשתי מקבלן דירה "על הנייר" ב- 9/2009. טופס 4 ניתן לדירה ב- 3/2012 ואני רוצה למכור את הדירה ב- 6/2015. הרי שאני לא עומד בתנאי הבסיסי של דירה מזכה שכן הדירה עדיין לא ראויה למגורים במשך 4 שנים לפחות , וגם בתנאי השני אני לא עומד שכן הדירה לא ראויה למגורים ב-80% מתקופת השבח (מאז חתימת החוזה ועד היום). האם מספיק שאהיה בעל הזכות בדירה במשך 18 חודש מיום שהייתה לדירת מגורים, על אף שהדירה איננה בהגדרה של "דירה מזכה" בבואי לבקש פטור ממס שבח במכירתה היום?

  17 ביוני 2015
 • מנהל הפורום יגאל מירון, עו"ד 17 ביוני 2015

  התייחסות עוה"ד יגאל מירון לעניין הרפורמה במיסוי דירות מגורים

  הניתוח שלך נכון ותוצאתו היא היעדר זכאות. האם בדקת אפשרות של תשלום מס במסלול לינארי? יגאל מירון, עו"ד

  17 ביוני 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?