open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 10 בספטמבר 2015

      שאלה לגבי חוקיות של מספר סעיפים בחוזה שכירות

      שלום,
      אני שוכר דירה ועומד לחתום על חוזה שכירות שבו מס' סעיפים שנראים לי קצת כבדים ורציתי לדעת אם הם חוקיים:
      1.במקרה והשוכר לא ישלם תשלום כלשהו החל עליו עלפי הסכם זה, יהיה המשכיר רשאי, אך לא חייב, לשלם במקומו את התשלום והשוכר יהיה חייב להחזירו למשכיר בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן וריבית פיגורים בשיעור של 1% לחודש.
      האם מותר לגבות ריבית כזו? האם בעל הדירה באמת יוכל לתבוע אותי עם הריבית הזו? היא ריבית חוקית?
      2.השוכר מתחייב לשמור על המושכר שמירה מעולה ולתקן על חשבונו לשביעות רצון המשכיר כל פגם, קלקול או ליקוי במושכר שייגרמו כתוצאה משימושו של השוכר או מטעמו, או להחליפו בחדש הכל לפי שיקול דעתו של המשכיר, וזאת מיד עם התגלה הפגם או הקלקול, והוא מתחייב להחזיר לידי המשכיר את המושכר כשהוא במצב טוב ותקין כפי שהושכר.
      האם יכול להיות מצב בו המשכיר לא מתקן אפילו נזק של בלאי סביר והכל חל עליי?
      3.בסעיף בטחונות- היה והשוכר לא פרע ו/או לא שילם אחד התשלומים שהתחייב בהם על פי הסכם זה ו/או לא תיקן הטעון תיקון במושכר ו/או לא נהג על פי אחת או יותר מהוראות הסכם זה כי אז יהיה המשכיר רשאי לפרוע ו/או לשלם מתוך הבטחונות הנ"ל את התשלום הנ"ל ו/או לשלם כל תשלום על מנת להחזיר את מצב המושכר לקדמותו ו/או על מנת לשפות את המשכיר על כל נזקיו וזאת מבלי צורך להודיע על כך לשוכר מראש.
      4.במקרה של פיגור בהחזרת הדירה אשלם לכל יום 450 ש"ח שזה יוצא 13500 ש"ח בחודש כאשר השכירות היא 4,000 ש"ח - האם בית משפט יאשר את זה?
      ברצוני לדעת האם סעיפים אלה יוכלו לעמוד בבית משפט ובית המשפט יאשר אותם?

      10 בספטמבר 2015
     • 16 בספטמבר 2015

      התייחסות עוה"ד יגאל מירון לעניין חוקיות של מספר סעיפים בחוזה שכירות

      כללית - כל עוד מדובר בהסכמה של הצדדים, ניתן מרחב גדול מאוד למה שניתן להסכים עליו. לא תוכל לטעון שלא הבנת את התחייבויותיך החוזיות ולכן שקול היטב אם אתה נכון לחתום על הסכם שניכר שאינך שלם איתו. חלק מהדרישות יפחתו במשא ומתן בין הצדדים ואולם ההסכם יהיה תמיד חד צדדי לטובת בעלי הבית. טיפ על הדרך - אם בחרת לשכור את הדירה - צלם אותה במועד קבלת החזקה מכל זוית אפשרית... יגאל מירון, עו"ד

      16 בספטמבר 2015
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form