• 7 בדצמבר 2015

  מס שבח - מכירת דירה שנתקבלה בירושה

  רציתי לשאול האם במקרה הנ"ל על היורש לשלם מס שבח בזמן שימכור את הדירה:

  1. היורשת הינה אישתו של המוריש.
  2. ליורשת דירה משלה שקנתה בכספה בלבד (ללא עזרה מאיש) והמוריש חתם בעודו בחיים כי אין לו שום זכות ודבר בדירה (כל תשלומי הדירה והמשכנתא על שמה בלבד)
  3. היורשת יורשת רק כ 1/6 מסך כל הדירה בעת מכירתה.

  7 בדצמבר 2015
 • מנהל הפורום עו"ד יגאל מירון 8 בדצמבר 2015

  התייחסות עוה"ד יגאל מירון לעניין מס שבח - במכירת דירה שנתקבלה בירושה

  אם למוריש היתה דירת מגורים אחרת בעת פטירתו ולא מכר דירה בפטור בארבע השנים שקדמו לפטירתו אזי היורש יכול למכור את זכויותיו בדירה שקיבל בירושה (כל חלקיו גם אם אינו יורש בשלמות) בפטור מכוחו של המוריש. העניין כאן הוא הפרשנות לתנאי של דירה אחת - קרי - האם רשויות המס מכירות בכך שלמוריש היתה רק דירה אחת . יגאל מירון, עו"ד

  8 בדצמבר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?