• 15 באפריל 2016

  ביוב ראשי שיעבור בשטח המגרש שלנו

  שלום
  קיבלנו את החוזה ויש בו סעיף הנוגע לצערנו לשטח שלנו , מה המשמעות המדויקת ? אני כבר לא רוצה לרכוש את הבית הזה ...

  6.7 בעקבות חלוקת המגרשים ולצורך מתן פתרון ביוב לחלקות פנימיות שנוצרו עקב החלוקה החדשה , נדרש התאגיד להעביר קו ביוב ציבורי בתחומם של חלק מהמגרשים. בתחומי המגרשים ו/או החניות יועבר קו ביוב ציבורי השייך למי שבע תאגיד אזורי למים ולביוב בע"מ (להלן-"התאגיד") שיתוחזק על ידי מי שבע והרוכש מתחייב בהתחייבות בלתי חוזרת לאפשר למי שבע גישה לקו הציבורי וביצוע כל מחוייבותיה עפ"י דין.

  7.2 ידוע לרוכש, כי תירשם זיקת הנאה לטובת תאגיד מי שבע במגרשים מס' ... וכי עוברת תשתית ביוב ציבורית אשר בבעלותו ואחריותו של תאגיד מי שבע אזורי למים ולביוב בע"מ (להלן-"התאגיד"), וזאת בהתאם לתשריט המצ"ב כחלק בלתי נפרד מהסכם המכר. כמו כן, הרוכש מתחייב לאפשר לתאגיד מי שבע ו/או מי מטעמו זיקת הנאה ומתן מעבר חופשי למגרשים לצורך ביצוע תשתיות ו/או תחזוקה ו/או ביצוע כל פעולה לה יידרש התאגיד לצורך ביצוע חובותיו לרבות השבת המצב לקדמותו.

  תודה

  15 באפריל 2016
 • מנהל הפורום עו"ד יגאל מירון 17 באפריל 2016

  התייחסות עוה"ד יגאל מירון לעניין ביוב ראשי שיעבור בשטח מגרש

  לא ניתן להתייחס לסעיף חוזי ספציפי מבלי להכיר את הוראות ההסכם כולו. עלייך לפנות ליעוץ משפטי פרטני. יגאל מירון, עו"ד

  17 באפריל 2016
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?