• 4 באוגוסט 2016

  זכות סירוב ראשונה - בנייה בקיבוץ ללא שיוך דירות

  מדובר על חוזה מול קיבוץ לבנייה על מגרש ללא שיוך דירות.
  בסעיף "הפסקת מגורים" ומכירת הבית הוכנס סעיף 2.2.1

  2.2. לאגודה מוקנית זכות סירוב לפדות זכויותיו של החבר תושב בבית המגורים שלו באותם תנאים שיוצעו לו על ידי הצד השלישי בתנאים שיפורטו להלן:
  2.2.1. בכל מקרה בו החבר תושב יהיה מעוניין למכור את הזכויות בבית המגורים לצד שלישי יודיע החבר תושב לצד השלישי על זכות הסירוב המוקנית לאגודה ויגיש לאגודה תצהיר מאומת ע"י עו"ד, על הסכום שבו מוכן הצד השלישי לרכוש את הבית. האגודה תהיה חייבת להודיע לחבר תושב בתוך 21 יום באם היא מממשת את זכות הסרוב הראשון, ובמקרה שאכן תממש – יחתם הסכם עם האגודה או מי מטעמה לאלתר. אי מתן תשובה ע"י האגודה בתוך 21 יום יחשב כויתור מצד הקיבוץ על הזכות הסירוב.


  אשמח לקבל הסבר והמלצות. תודה

  4 באוגוסט 2016
 • מנהל הפורום עו"ד יגאל מירון 4 באוגוסט 2016

  התייחסות עוה"ד יגאל מירון לעניין זכות סירוב ראשונה - בנייה בקיבוץ ללא שיוך דירות

  זו לי פעם ראשונה שאני מתבקש בפורום להסביר סעיף הרשום בעברית פשוטה; כאשר תרצו למכור את זכויותיכם בבית, יהיה עליכם לאפשר לקיבוץ לקנות בעצמו את הזכויות באותו מחיר עליו מדובר עם הקונה הפוטנציאלי. המשמעות המשפטית של הסעיף היא שחוזה למכירת הזכויות בבית חייב לכלול התייחסות לזכות הנ"ל של הקיבוץ. אם תתחייבו למכירת הזכויות מבלי לכלול סעיף כזה אתם עשוייים למצוא את עצמכם בהפרת ההסכם מול הקונים. המלצתי היחידה: כאשר אתם שוקלים מכירה, היזכרו בתשובתי זו...

  4 באוגוסט 2016
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?