• 2 בדצמבר 2017

  התנגדות לבניה בשטח משותף מטעמיים שבקניין

  אני מצרף בזאת החלטה של וועדת ערר,
  הייתי מאוד מעוניין לדעת האם יש מפקח /שופט, שפסק ברוח ההחלטה הזו?
  "על קצה המזלג"
  האם ישנם תימוכין קנייניים על פי סעיף 71ב [ג] כששכן ניצל ת.ב.ע. במלואה שיחשב כמסכים למיצוי הת.ב.ע.אצל שכן אחר, על אף שההרחבות אינן דומות [הפערים הם כ20%] כמובן, תמורת תשלומי איזון,
  רק שברצוני להחיל את פיסקה 9 בקובץ המצ"ב בכדי לאאין את יכולותיו לומר מתנגד אני מטעם פגיעה בקניניי ולא איחשב כמסכים אלא על דומה ביותר [אני יודע, שההרחבות לא צריכות להיות זהות,]
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

  9. אשר להתנגדויות הדיירים - עמדתנו היא כי כל אותם בעלי דירות שניצלו את מירב זכויות הבנייה שניתנו בעבר להרחבת הדירות מנועים כיום מלהתנגד להרחבת הדירות על פי תכנית ההרחבות התקפה.
  למיטב הבנתנו, אם לוקחים בחשבון את כל בעלי הדירות שהורחבו כמי שהסכימו להרחבה, אין לעוררים קושי להציג הסכמה של 75% מבעלי הדירות.
  יחד עם זאת נציין, כי על פי פסיקת בתי המשפט, ספק אם מוסדות התכנון מחויבים בהוראות חוק המקרקעין ביחס להיקף ההסכמה הדרושה להרחבת דירה. אנו סבורים כי במקרה זה ראוי לאשר את ההרחבה המבוקשת מבחינה תכנונית, ואם מבקשים שאר בעלי הדירות למנעה, פתוחה בפניהם הדרך לפנות לערכאות המוסמכות לדון במחלוקות בין בעלי דירות בבית משותף.
  ההחלטה התקבלה פה אחד בישיבה מס' 076/01 מיום ה' חשון תשס"ב - 22 אוקטובר 2001.
  עו"ד
  ענת בירן יו"ר וועדת ערר מחוז ת"א
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  עד כאן ההחלטה
  שמואל

  2 בדצמבר 2017
 • 3 בדצמבר 2017

  שמואל שלום,
  מטרת הפורום הוא לענות על שאלות בתחום המקרקעין ואין זה מתפקידו לחפש הלכות בתי משפט קודמים. אנא מקד את שאלתך .

  3 בדצמבר 2017
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?