• 3 ביוני 2012

    הקלטת שיחה עסקית ללא ידיעתם של המשתתפים בשיחה

    מותר להקליט שיחה עסקית בלי ידיעתם של המשתתפים בשיחה?

    3 ביוני 2012