• 21 ביוני 2012

    איתור אדם חייב עפ"י תעודת הזהות שלו

    האם ניתן לאתר חייב רק על פי תעודת הזהות שלו? הוא מתגורר בדרך כלל בדירות שכורות.

    21 ביוני 2012