• 30 באפריל 2013

    בירור על שינוי שם משפחה

    איך ניתן לברר אם אדם שינה את שם המשפחה שלו (גבר) ללא ידיעתו?

    30 באפריל 2013