• 1 בדצמבר 2013

    התחזות לאחר בהודעה מראש

    האם יש עברה של התחזות לאחר או עברה אחרת כשאני מניח מכתב בתיבת דואר של שכני בה נרשם שהשולח הוא אדם שלישי ואני מיידעו מראש כי אני מניח אצלו מכתב בו רשום את התוכן האמור?

    תודה רבה

    1 בדצמבר 2013