• 20 במרץ 2016

    צילום חוקר דרך חלונות בית

    האם לחוקר פרטי מותר לצלם אדם בביתו דרך חלונות הבית שלו?

    20 במרץ 2016