• 28 בנובמבר 2012

  מנהל עזבון זמני

  אני אביו של מנוח זוכה עפ"י צוואה. הוגשה התנגדות בשאלת פרשנות בלבד (לענין החלוקה בין הזוכים) אין מחלוקת לגבי תקפות הצוואה. אני מעוניין שינתנו שמטרתם להתחקות אחר נכסי העזבון. כגון: משרד התחבורה, מגרש שיש לו זכויות בו וכן צווים כלפי אשתו של המנוח שהיא לא זוכה עפ"י הצוואה(בנקים- שיש לה בהם חשבונות בנק (שהרי למנוח מחצית בהם מכח חוק יחסי ממון), משרד התחבורה, רכב שנרכש ותמורתו שולמה מהחשבון המשותף וכו') כי נראה שיש דברים אשר בידיעתה והיא לא מגלה. ביהמ"ש טוען שעל מנת להתחקות אחר נכסי העזבון אני מחוייב להפקיד סכום ניכר שקבע לשם מינוי מנהל עזבון זמני. האם לא מוכרת בפסיקה זכותו של זוכה עפ"י צוואה להתחקות אחר נכסי העזבון, מבלי שיחייבו אותו לעשות זאת דווקא באמצעות מנהל עזבון זמני, דבר שכרוך בהוצאה כספית?

  28 בנובמבר 2012
 • מנהל הפורום רונן גדות, עו"ד 29 בנובמבר 2012

  מנהל עזבון זמני

  אתה יכול לבצע בעצמך ברורים מכח מעמדך כיורש של המנוח. במקומות שונים תקבל מידע כנגד הצגת צו קיום צוואה לפיה אתה יורש של המנוח. במקומות שיסרבו לתת, ברר מה דרוש להם על מנת לתת מידע.
  "מנהל עזבון זמני" הוא כלי משפטי שיש לו סמכויות שונות ורחבות. באתה יכול לבקש להתמנות בעצמך כמנהל עזבון זמני על מנת לחסוך בהוצאות. אפשר שבית המשפט ימנה אותך.

  29 בנובמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?