• 23 בדצמבר 2015

    שכר טרחה בגין חוב לועד הבית

    החברה לניהול בית המשותף העבירה למשרד ע"וד גביית חובות. מדובר בחוב ע"ס 250 ש"ח. ההצעה של משרד עו"ד לכיסוי חוב כוללת, בנוסף לסכום החוב, גם שכר טרחה של 100%, כלומר רוצה לגבות בסך הכול 500 ש"ח.
    האם זה מקובל ? שכר טרחה של 100% ?

    23 בדצמבר 2015