• 23 ביוני 2016

  חרטה לגבי שכר טרחה לאחר סיום טיפול

  אימי שילמה לעורך דינה, עבור טיפול משפטי סכום מסוים, ולאחר מכן תבעה אותו בבית דין לתביעות קטנות עקב טיפול לקוי. בכתב ההגנה טען עורך הדין כי גבה שכר טרחה נמוך מהמקובל וביקש את יתרת שכר הטרחה ע"פ התעריף המינימלי המומלץ (ע"י לשכת עו"ד). האם מותר לו לעשות כן לאחר מעשה? לציין כי לא נחתם הסכם שכר טרחה ביניהם.
  בנוסף, האם מותר לו לדרוש תשלום עבור הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד על התביעה בבית דין לתביעות קטנות?

  תודה.

  23 ביוני 2016
 • 29 ביוני 2016

  חרטה לגבי שכר טרחה לאחר סיום טיפול

  השאלה עוסקת בהליך משפטי תלוי ועומד כדברייך, ולכן לא מן הראוי להתייחס לגופו של עניין.

  יובהר, שכל בעל דין רשאי לדרוש הוצאות משפט בגין הליך משפטי שהוא בוחר או נאלץ לנהל.

  29 ביוני 2016
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?