• 29 במאי 2012

    שכר טירחת עו"ד באחוזים- מכירים עו"ד?

    מבוקש עו"ד לענייני נזיקין, אשר גובה את שכר הטירחה מתוך סכום הזכייה. כל הנתונים ידועים מראש.

    29 במאי 2012