היעדר דיון בהוכחות - פורום בג"צ ומנהלי

שאלה חדשה
 • משה

  נשלח ע"ימשה 19:12, 13 במרץ 2015

  גשתי תביעה בפני המפקח על המקרקעין המפקח לא קיים דיון בהוכחות בשלב מסויים דרש סיכומים בפסק הדין קבע, שלא היה לנו בדל של ראיה איך יתכן לא לתת לנו אפשרות להציג ראיות ואז לקבוע שאין לנו בדל ראיה? האם יש כאן אפשרות לתלונה על השופט בפני נציבות תלונות הציבור על השופטים? השופט רשאי לפסוק הכול אבל איך אפשר לכתוב שלא הוכחתי כשלא ניתנה לי הזדמנות להוכיח?

  השב
 • lawyer picture placeholder

  עופר יהלום, עו"ד,מנהל הפורום

  11:36, 14 במרץ 2015

  קודם כל, השאלה הזאת לא שייכת לכאן אלא לפורום בתי משפט או מקרקעין.
  בכל אופן, יתכן שהמפקח קבע את דעתו על סמך כתבי הטענות והראיות שתצורפו אליהם, בדוה לקביעה לפי ס' 79א לחוק בתי המשפט.
  אם לא נראה לכם פסק הדין, אני מציע להגיש ערעור.

  תגובה
 • 12:26, 18 במרץ 2015

  המפקח סילברמן קבע את זה רק לפי כתב תביעה. הוא כתב בהחלטה שלא ניתן לפנות בלי שום ראיות
  לא היו בכלל כתבי טענות (אני לא ממש יודע מה זה?)
  בהנחיות להגשת כתב תביעה באתר משרד המשפטים כתוב מה לצרף לכתב תביעה (ראיות לא צריך לצרף לכתב התביעה)
  הוא כתב שמקצרים עכשיו ואם נרצה לפנות אז בעתיד ובתנאים מסויימים ואז הבנו הוא ידון אם יש לנו ראיות
  בכול מקרה לערער לא כדאי לי כי אין כאן סכום גדול. אבל זה כול כך מרגיז שאני רוצה להתלונן
  הבעיה שבנציבות תלונות על שופטים לא מקבלים תלונות על מפקח
  איפה כן אפשר להתלונן על התנהלות ועל יחס ?

  תגובה
 • lawyer picture placeholder

  עופר יהלום, עו"ד,מנהל הפורום

  17:09, 18 במרץ 2015

  בהנחיות באתר משרד המשפטים לא כתוב שלא צריך לצרף ראיות - להיפך, מצויין שם רשימת מסמכים שחייבים לצרף אם נמצאים בידך ואם הם רלוונטיים.
  בביטוי "כתב טענות" אני מתכוון כתבי תביעה והגנה.
  אני מציע שתפנה את יתר השאלות שלך לפורום מקרקעין/בתי משפט.
  לגבי התיק עצמו, אני מציע שתפנה לעו"ד.

  תגובה
 • 17:21, 18 במרץ 2015

  תודה
  לא אפנה עוד שאלות
  אגב, אלה ההנחיות
  אופן הגשת התביעה
  התביעה תוגש בלשכת המפקח שבה רשום הבית המשותף שנתגלע בו הסכסוך.
  התביעה תישא כותרת "כתב תביעה" ותוגש מודפסת על גבי צד אחד של הגיליון בלבד.

  בתביעה יצוינו הפרטים הבאים:
  שמו, מספר זהותו, כתובתו המלאה ומספר טלפון של התובע ומען להמצאת מסמכים המיועדים לתובע.
  שמו, מספר זהותו ומענו של הנתבע.
  תיאור תמציתי של הבית המשותף שבו נתגלע הסכסוך.
  כתובת הבית, מספר גוש וחלקה, מספר המבנים בבית, מספר הדירות בכל מבנה, מספר הכניסות.
  תיאור העובדות שעליהן מסתמך התובע.
  בתביעות כספיות (סעיף 58 לחוק), יש לצרף פירוט של החוב הנתבע לתקופת התביעה לפי סוגי הוצאות וחודשים וכן פירוט חלקו היחסי של הנתבע בכל הוצאה והוצאה.
  נימוקי התביעה לרבות נימוקים משפטיים.
  הסעד שמבקש התובע.
  כתב התביעה יהיה חתום ע"י התובע ואם התובע הוא הנציגות ע"י חברי הנציגות ויוגש בשני העתקים ועותק נוסף עבור כל נתבע.

  אל התביעה יצורפו המסמכים הבאים:
  התקנון – כאשר התביעה מבוססת על תקנון מוסכם בין בעלי הדירות.
  פירוט שטחה של כל דירה נשוא הסכסוך וסך כל שטחי הדירות בבית – בסכסוך לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין (לגבי תביעות כספיות בדבר אחזקה וניהול של הרכוש המשותף בבית שטרם נרשם כבית משותף).

  תגובה

מנהל הפורום: עו"ד עופר יהלום

בוגר הפקולטה למשפטים (LLB), אוניברסיטת חיפה, 2003; בוגר החוג לסוציולוגיה (BA), אוניברסיטת ת"א, 1996.
למידע נוסף

072-3251464 חיוג
הודעה

בית המשפט הגבוה לצדק הינו מוסד שיפוטי ייחודי שהוקם בשנת 1922 שבסמכותו ליתן ביקורת שיפוטית על רשויות שלטון כגון: רשויות המדינה – היינו הרשות המחוקקת והמבצעת, רשויות מקומיות, צה"ל, אנשים בעלי סמכויות שיפוטיות או מעין שיפוטיות. ככלל, ידון בית המשפט הגבוה לצדק בעניינים בהם הוא רואה לנכון לתת סעד מן הצדק ושאינם בסמכות בית משפט או בית דין אחר. כמו כן, בסמכותו להוציא צווים כנגד הגופים לעיל המורים לעשות מעשה או להימנע מלעשות מעשה.

פורום זה יעסוק בבחינת סוגיות המאפשרות פנייה לבג"צ, האם העותר/ת עומד/ת בתנאי הסף להגשת העתירה, בשאלות חוקיות פעולות של רשויות המדינה, בשאלה של הפליה, חוסר סמכות, חוסר סבירות של חוקים והחלטות של רשויות המדינה השונות.

התשובות בפורום הנ"ל אינן מהוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ כאמור ו/או חוות דעת. על מנת לתת מענה יסודי ומעמיק יש לבחון כל מקרה לגופו לאחר ברור כל העובדות לאשורן.