• 27 בפברואר 2012

    תשלום מס בטוח לאומי

    שילמתי פעמיים -עבור מס ביטוח לאומי מאובדן כושר עבודה ,ועבור מס לביטוח לאומי שלא עובד (179 ש"ח לחודש) האים מגיע לי החזר?
    (הערה :אין קצבת נכות מביטוח לאומי).

    27 בפברואר 2012