• 7 בינואר 2014

    היוון חלקי קיצה נכות מעבודה.

    בשנת 1992 קבלתי לבקשתי היוון חלקי שאלתי האם אני יקבל לאחר גיל 65 את מלוא הקיצבה. תודה.

    7 בינואר 2014