open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 18 באפריל 2016

      חישוב פיצוי אכ"ע לעצמאי

      מהו המפתח לחישוב פיצויים לעצמאי על אכ"ע?
      חברת הביטוח טוענת ששומת המס כלומר רווח לפני מס זהו המפתח. החוזר של המפקחת על הביטוח טוען משהו אחר אך לא הצלחתי להבינו:
      ( סכום הפיצוי החודשי יהיה שווה למכפלת שיעור הפיצוי החודשי שנרכש בפוליסה באחד
      מבין אלה, הגבוה מבניהם: ממוצע השכר המבוטח בפוליסה בשנים עשר החודשים שקדמו
      למועד קרות מקרה הביטוח )להלן: "ממוצע הכנסה מעבודה המבוטחת בפוליסה"( או
      השכר המבוטח בפוליסה לפי העדכון האחרון שנעשה על ידי המבוטח, בהתאם להכנסה
      מעבודה בפועל, כשהוא צמוד למדד מהעדכון האחרון.
      )0( למרות האמור בסעיף קטן )ב()0( לעיל, "ממוצע הכנסה מעבודה המבוטחת בפוליסה" בשנת
      הביטוח הראשונה יהיה שווה למכפלת שיעור הפיצוי החודשי שנרכש בפוליסה בממוצע
      השכר המבוטח בפוליסה על בסיס התקופה שבין יום תחילת הביטוח לבין יום קרות מקרה
      הביטוח .
      )2( ממוצע ההכנסה מעבודה המבוטחת בפוליסה כאמור בסעיפים קטנים )0( ו-)0( יחושב באופן
      הבא: לכל אחת מההכנסות הכלולות בחישוב יתווספו הפרשי הצמדה מהמדד הידוע ביום
      תשלום ההכנסה מעבודה או ביום העדכון האחרון של ההכנסה מעבודה, לפי העניין, ועד
      למדד הידוע ביום קרות מקרה ביטוח, הסכום שיתקבל יחולק במספר חודשי ההכנסות
      הכלולות בחישוב כאמור בסעיפים קטנים )ב()0(-)0(.

      18 באפריל 2016
     • מנהל הפורום אריק שלו 4 במאי 2016

      חישוב פיצוי אכ"ע לעצמאי

      שלום יונתן,
      בעת רכישת הפוליסה, נקבע הסכום פיצוי החודשי המבוטח במקרה של אובדן כושר . ללא עיון בפוליסה לא נוכל להשיבך.
      נשמח לעמוד לשרותך

      4 במאי 2016
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form