• 16 באפריל 2012

    הנחה בארונונה

    אני נכת צהל שמתגוררת בדירת 90 מטר. כיום אני מקבלת 66% הנחה בארנונה לדירת מגורים עד 70 מטר

    בנוסף אני בעלת עסק עצמאי שפועל מהבית. האם כתוצאה מכך אני יכולה להרחיב את ההנחה בארנונה ל- 20 המטרים הנוספים?

    כשדיברתי עם העיריה הם טענו שאני יכולה להרחיב את ההנחה רק אם אשנה את הגדרת הדירה ממגורים - לעסק אבל אז תשלום הארנונה יעלה פי 6.

    16 באפריל 2012