• 15 במאי 2012

    דרישת ארנונה

    שלום רב עו'ד ירון דיין
    מ.מ. יבנאל דורשת תשלום ארנונה רטרואקטיבי על מבנה סגור במצב לא ראוי למגורים ,לאחר שמשך 6 השנים האחרונות מאז הסדרתי במלואו את חובי הפעוט על חיבור המים ,הם לא טרחו לשלוח חיובים. מה אומר החוק בנושא חובת הרשות לשלוח הודעות שוטפות ? האם אפשר לחייב רטרואקטיבית לתקופה ארוכה אם הרשות לא עשתה כל מאמץ להודיע לחייב על חובו ?

    15 במאי 2012