zap group mishpati logo

שאלות ותשובות מפורום ארנונה

האם ניתן לקבל החזר עבור סכומים ששולמו ביתר? האם העירייה רשאית לגבות ארנונה עבור מרפסת פתוחה? לפניכם שאלות ותשובות מפורום ארנונה, בניהולו של עו"ד רועי בלסיאנו

מאת: מערכת משפטי
29.07.13
תאריך עדכון: 22.10.15
3 דק'
שאלות ותשובות מפורום ארנונה

גביית יתר
שאלה: אנו מתגוררים בבית דו משפחתי חדש מזה 7 שנים. עם גמר הבנייה נקבע לנו גודל הבית 217 מ"ר. לפני כחודש שלחה הרשות שלנו הודעה לכל התושבים על מדידה חוזרת של הבית. הגיע המודד מדד והלך. יש לציין כי לא עשינו שום שינוי בבית. השבוע קבלנו הודעה כי החל מה- 1.1.13 נחוייב רק ב 196מ"ר ולא 217 מ"ר. אמנם אנו שמחים, אך מה קורה עם כל ה 7 שנים בהן שילמנו עודף של 21 מ"ר ?
האם החוק לצידנו ומגיע לנו החזר רטרואקטיבית 7 שנים?

תשובה: יש לדרוש מהרשות את חיובי היתר בכפוף לחוק ההתיישנות ולהגיש תביעה בבית משפט ככל  שהרשות תעמוד בסירובה. לשם כך יש להיוועץ בעו"ד הבקיא בתחום.

ארנונה למרפסת פתוחה
שאלה: צו הארנונה של עיריית כפר סבא נאמר: "שטח בניין המשמש למגורים - כולל כל השטח שבתוך מבנה מגורים (כולל קירות פנים וחוץ) וכן כל שטח מקורה אחר הצמוד למבנה או שאינו צמוד לו  אולם משמש את המחזיקים במבנה, ולרבות חדרי כניסה, חדרי מדרגות, חדרי שרות מרפסות סגורות, מחסנים ומרפסות מקורות ממ"ד, וכן מרתף שאינו משמש כמקלט".
ניתן לראות כי לגבי מרפסות יש התייחסות לסגורות ולמקורות.
האם העירייה רשאית לגבות ארנונה גם על מרפסת בקומה האחרונה שאינה מקורה?

תשובה: ממקרא ההגדרה בצו הארנונה נראה כי לכאורה העירייה אינה יכולה לחייב אתכם בשטח מרפסת שאינה מקורה בקומה האחרונה.
אולם לכאורה העירייה יכולה לטעון כי מדובר בחלק משטח הדירה אשר משמשת אתכם למגורים ו/או כל שימוש אחר ויכולה לחייב שטח זה בארנונה כחלק בלתי נפרד משטח הדירה.

הנחה בארנונה לעצמאי
שאלה: כיצד עוסק פטור מבקש הנחה בארנונה? בדר"כ שכיר מביא תלושי משכורת של החודשים 10-11-12 ,האם לעצמאי מחלקים את כל ההכנסה השנתית ל-12?

תשובה: הנחה בארנונה ניתנת בהתאם למצב כלכלי ומבחן הכנסה ובהתאם למצב בריאותי וכד'. משאלתך איני מבין על איזה פטור אתה מדבר.

חיוב שגוי בחשבון המים
שאלה: רק אתמול שמתי לב שחברת המים מחייבת אותי עבור צריכת מים חודשית  גבוהה יותר ממה שאמורה לחייב, כלומר, אנו חמש נפשות שגרות בבית (אותה כתובת בת"ז) ולמרות זאת חברת המים מחייבת עבור שתי נפשות בלבד, ככל שיש יותר דיירים בבית זכאים ליותר קוב מים, מבחינתם אנו חורגים מהכמות שהוקצתה לנו ולכן המחיר שאנו משלמים יקר יותר.
פנינו היום לחברת המים שהודתה בבעיה מיד ולדברי אנשיה באפשרותם לזכות אותנו רק ארבעה חודשים רטרואקטיבית ולא יותר.
*האם ניתן לזכות אותנו יותר מארבעה חודשים אחורה ( מכוח החוק, רצון טוב, אחר?)
*האם יש גוף ממונה מחוץ לחב' המים שיכול לאשר יותר מארבעה חודשים ?
*האם העובדה שאני נתמך מקצבת נכות צמיתה בשיעור 75% יכולה לסייע בחישוב הרטרואקטיבי בצריכת המים?

תשובה: מאחר שחסרים פרטים נוספים כדוגמת : בגין אלו שנים חויבת ביתר, הסכום וכו' הרי שקשה ליתן תשובה חד משמעית. בגדול ניתן לפנות לתאגיד במכתב מסודר בבקשה להשבת כל הסכומים שחויבתם ביתר בצירוף הפרשי ריבית והצמדה.
ככל שהתאגיד עומד בסירובו אתם רשאים להגיש תביעה בבית המשפט להשבת הסכומים שנגבו ביתר.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

ZAP משפטי
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה