• 5 ביוני 2012

    הנחה בתשלומי הארנונה

    אמי בת 67 ולאחרונה עברה להתגורר עמנו ואת דירתה השכרנו. היא מקבלת קצבת זקנה בלבד מביטוח לאומי. כאשר התגוררה בדירתה קיבלה 80% הנחת תשלום הארנונה, אך כעת משעברה להתגורר עמנו המועצה האזורית מסרבת לאפשר לנו לקבל הנחת ארנונה. מה עלינו לעשות כדי שנוכל להמשיך ולקבל הנחה זו?

    5 ביוני 2012