• 16 ביוני 2012

    חוב- אודה לך אם תסביר

    בהמשך לשאלתי לענין חוב ארנונה ותשובתך, מה החריגים להתישנות? תוכל להביא מס' דוגמאות?

    16 ביוני 2012