• 17 ביוני 2012

    ארנונה על שטח משותף של משרדים עיריית רמת גן

    קומת משרדים בשטח של כ-1000 מ"ר שמתוכם מושכרים כ6 משרדים בשטח של כ-380 מ"ר האם מאחר והבעלים מחזיק מעל 50% מהשטח. השטח המשותף יחויב בארנונה באופן יחסי לכל הדיירים

    17 ביוני 2012