• 17 ביוני 2012

    ארנונה באתר בניה

    אני גר בשכונה חדשה בה העיריה לא מספקת שום שירות לא פינוי אשפה. אין תאורת רחוב .לחץ המים הוא 2 באר. בקיצור אין תנאים. האתר בניה מלא שבחים האים אני מחויב לשלם ארנונה הכוללת דמי שיטור למרות שאין שום איכפה לחץ המים נמוך קשה להתקלח או לשטוף את החצר שחחתי לציין שהשכונה נמצאת בדימונה

    17 ביוני 2012